Onder ruime belangstelling van zo’n 250 aanwezigen is woensdagavond 3 juli het Kunstenoverleg Gent officieel opgestart. Kunstenoverleg Gent engageert zich ertoe om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de artistieke verbeelding van Gent, een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid. Kunstenoverleg Gent wil zo ook een structurele gesprekspartner zijn voor de stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere. Alle deelnemers zijn er van overtuigd dat kunst en cultuur een wezenlijke rol spelen in de transitie die Gent als stad doormaakt. Het start-evenement op 3 juli vond plaats in de Minardschouwburg; daarnaast was de Minard-staf het afgelopen jaar nauw betrokken bij het vormgeven van de plannen. Wil je meer weten over het Kunstenoverleg, of wil je je mee engageren, bekijk https://www.kunstenoverleggent.be.

© 2019 - Minard Schouwburg Gent