Kort na de Gentse feesten werden de werken opgestart voor de her aanleg van straten en pleinen rond De Krook. De Minard ligt daar middenin.

Zulke werken brengen altijd problemen met zich mee, dat weet iedereen natuurlijk. De bereikbaarheid van de schouwburg is momenteel niet optimaal  – niet zozeer voor het publiek aan het Romain Deconinckplein, maar vooral voor artiesten en leveranciers via de Korianderstraat. Er zijn moeilijk afspraken over te maken: de éne dag is de dienstingang van de schouwburg bereikbaar via de Grote Huidevetterhoek, de andere dag via het Romain Deconinckplein. Een mail of een telefoon vooraf kan wonderen doen!

Op de koop toe zijn er op hetzelfde moment ook werken opgestart binnen in de schouwburg: het hele brandveiligheidssysteem wordt vervangen door een nieuwe up to date-installatie. De bezoeker ziet er niet veel van, maar de werken zijn wel ingrijpend én langdurig.

Kortom : veel gedoe rond de Minard, en vooral veel , heel veel stof.

Wat dat betreft excuseren we ons, en rekenen wij op uw hartelijk begrip.

werkenminard

© 2021 Minardschouwburg