Beste Bezoeker,

De Minard is een stadsschouwburg die voor haar gebouw en werking integrale subsidiesteun krijgt van de Stad Gent. De Stad toont zich daarbij al 25 jaar een loyale partner.

Toch willen we onze steun betuigen aan de vele artiesten, gezelschappen en verenigingen die recent het slachtoffer werden van de onverwachte besparingen op de Vlaamse cultuurmiddelen. Het is onder meer door hun creativiteit en energie dat er in de Minard jaarlijks 285 vertoningen doorgaan, voor zo’n 55.000 toeschouwers.

Het valt te vrezen dat de gevolgen ook voelbaar zullen zijn voor het publiek, door een mogelijke vermindering van kwalitatieve voorstellingen of een stijging van de ticketprijzen.

Samen met het culturele veld rekent de Minard ook op de steun van het publiek. Op uw steun.

De Minard-equipe.

Foto: lancering Gents Kunstenoverleg (juni 2019)

© 2019 - Minard Schouwburg Gent