DE MINARDSCHOUWBURG WORDT GERENOVEERD

Van einde mei  tot half oktober 2020 zal de Minardschouwburg grondig gerenoveerd worden . Er worden werken voorzien  aan het dak, de gevel en aan de technische installaties.

 

Praktische Planning

29 mei : werfinrichting – plaatsen torenkraan

8 juni: plaatsen  stellingen

15 juni: start werken

18 september : heropening schouwburg

15 oktober: einde werken

 

Overzicht van de werven

  1. Dakrenovatie en -versteviging: Alle daken van de schouwburg worden vernieuwd, zowel thermische als akoestische isolatie wordt aangebracht en de huidige dakbedekking wordt vernieuwd.
  2. Gevelstabilisatie : het gebouw dateert van midden 19de eeuw en heeft de afgelopen jaren heel wat stadsontwikkelingen rondom rond moeten doorstaan. Het is flink overeind gebleven , maar de funderingen van de voorgevel zijn licht verzakt / gekanteld. Funderingen en gevel worden gestabiliseerd.
  3. Reconstructie historische kroonlijst en bekroning voorgevel  /  Diverse binnenwerken  :  Om de erfgoedwaarde van het historische gedeelte van de schouwburg te bewaren, worden het dak, de kroonlijst en diverse binnenwerken naar het oorspronkelijke model gereconstrueerd. De verdwenen borstwering met balusters en siervazen aan de gevel zullen geherstructureerd worden, om het gebouw na de renovatie weer de uitstraling te geven zoals ze oorspronkelijk ontworpen was.

4.Gedeeltelijke vernieuwing van de technische installaties : De stookplaatsen en luchtgroepen ( die zowel voor verwarming als verluchting zorgen ) worden volledig vernieuwd door installaties van de meest recente  generatie. Op het vlak van duurzaamheid en ecologie komt de schouwburg daarmee op kop van het peloton.

 

Werfinrichting

  1. Zone Romain Deconinckplein

Het plein voor de Minard wordt ingericht als werfzone, met torenkraan en afvalcontainer. Het standbeeld van Romain Deconinck en de loopbrug zullen tijdelijk worden weggenomen.

 

  1. Zone Platteberg

Het plein tussen de Minard en de Krook wordt ingenomen voor de opslag van materialen en het stationeren van werfwagens.

 

  1. Stellingen

Om de werken op een veilige manier te kunnen laten verlopen wordt het gehele gebouw rondom in de stellingen gezet. De stellingen die grenzen aan het openbaar domein worden afgeschermd met een zeil, de stellingen die grenzen aan de terrassen van de aanpalende cafés zullen aan de bovenzijde extra worden beveiligd tegen vallend bouwafval.

 

 

MET DANK AAN

Onze bijzondere dank gaat uit naar de Stad Gent die als eigenaar steeds haar verantwoordelijk voor deze schouwburg heeft genomen , en ook deze renovatie mogelijk maakt.  Stad Gent investeert een bedrag van  1.405.000 euro incl BTW . Daarvan is 209.000 euro gesubsidieerd  door de Vlaamse Overheid – Fonds Culturele Infrastructuur (specifiek voor de energiebesparende maatregelen).

 

We kijken er naar uit om u terug te verwelkomen in een vernieuwde Minardschouwburg!

 

 

© 2019 - Minard Schouwburg Gent