ONDERZOEK // In deze ‘coronatijd’ blijft de cultuursector druk bezig: digitale initiatieven opzetten én nadenken…

Sinds april 2017 ligt de Minardschouwburg in de ‘Lage Emissie Zone’, niet toegankelijk voor ‘hogere emissie’-wagens. Meer info op www.lez2020.gent.

De Minard betuigt haar steun aan de artiesten, gezelschappen en verenigingen die het slachtoffer werden van onverwachte besparingen op de Vlaamse cultuurmiddelen.

Een goed bewaard geheim: de oude, feeërieke Minardschouwburg wordt geregeld gevraagd als decor voor (internationale)…

Naast een vreugdevol en zorgeloos 2019, wenst de Minard-equipe je ook veel kijkgenot bij de vele voorstellingen die het komende jaar in onze schouwburg op stapel staan.

Nog tot 9 juni 2019 loopt in de Gentse Sint Pietersabdij de spraakmakende tentoonstelling “Lang…