Deze website is eigendom van Minard. Minard draagt zorg voor uw privacy en houdt zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR), een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Minard levert inspanningen zodat de informatie op www.minard.be volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Minard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VERZAMELEN / VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

TICKETVERKOOP VIA KUNSTENCENTRUM VOORUIT ALS TICKETBUREAU

Kunstencentrum Vooruit / Ticketmatic

De ticketverkoop van Minard verloopt extern via de ticketbalie van Kunstencentrum Vooruit, via het ticketingsysteem Ticketmatic. (www.ticketmatic.be). (tenzij anders aangegeven bij de voorstelling zelf). Zowel Kunstencentrum Vooruit als Ticketmatic houden zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR.

De ticketbalie van Kunstencentrum Vooruit heeft inzage in de klantgegevens die bij aankoop van een ticket geregistreerd worden. Zij gebruiken deze klantgegevens enkel voor noodzakelijke dienstverlening, zoals het opsturen van tickets, terugbetalingen, het opvolgen van bestellingen of om u op de hoogte te brengen van wijzigingen.

TicketMatic maakt in geen geval gebruik van uw gegevens. Zij hebben enkel toegang tot ons verkoopdashboard om een vlotte werking van het systeem te garanderen.

Persoonsgegevens: registratie via ticketaankoop (wettelijk: contractuele basis)

Bij de aankoop van een ticket via Ticketbalie Vooruit als verkooppunt (online, telefonisch of via de balie) worden enkele persoonsgegevens gevraagd (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens worden bewaard in de CRM van het ticketingsysteem en (kunnen) worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken:

  • Afleveren van een (e-)ticket
  • Toegangscontrole
  • Pre- en post-mailings (servicemails) over de voorstelling
  • Berichten over wijzigingen / annulaties van de gekochte voorstelling
  • Later berichten over gelijkaardige voorstellingen (occasioneel / zowel via e-mail als per post)
  • Verwerking van klantgegevens / dataverwerking / bepalen van tarieven

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop.

Persoonsgegevens: registratie door uw expliciete toestemming / marketing (wettelijk: toestemming)

Via de website, op het einde van de aankoop van een ticket (on- of offline) of via info@minard.be kan u zich expliciet inschrijven om onze nieuwsbrieven. Door u te registreren, geeft u ons de expliciete toestemming om u op de hoogte te houden via het door u gekozen kanaal. U kan zich ten allen tijde weer uitschrijven of uw registratie wijzigen.

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop.

Persoonsgegevens: communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Wanneer u een e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wanneer het gaat over ticketinggerelateerde zaken, kan de mail doorgestuurd worden naar de baliemedewerkers van Kunstencentrum Vooruit. Soms vragen wij (Minard of ticketbalie Vooruit) u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Occasioneel versturen we e-mails of direct mailings met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten.

DERDEN

Minard vzw presenteert geen eigen programmatielijn, maar kent een louter receptieve werking. Minard heeft de opdracht om zaal, infrastructuur en personeel ter beschikking te stellen van (in de eerste plaats) Gentse organisatoren van podiumactiviteiten, zowel de professionele als de organisatoren van amateurkunsten.

Daartoe zal Minard de persoonsgegevens die verstrekt zijn bij de ticketaankoop van organisator x delen met diezelfde organisator x. (wettelijk: gerechtvaardigd belang) Organisator x verbindt er zich toe u op de hoogte te houden van louter gelijkaardige voorstellingen en hierbij de GDPR-regelgeving te respecteren.

Voorbeelden van organisatoren zijn: Cie van de Leute, Vernieuwd Gents Volkstoneel, Ultima Thule, Daan Hugaert, …

VRAGEN EN FEEDBACK

Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via:

Minard
Korianderstraat 13
9000 Gent
T 09 265 88 30
F 09 233 30 11
info@minard.be