Minard stelt alle voorstellingen uit tot en met 19 april 2020. Bekijk hier de nieuwe speeldata.

Wie tickets wil kopen voor een voorstelling, kan dat op dit moment enkel via onze website.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, stelt Minard alle voorstellingen uit tot en met 3 mei 2020. Wie een ticket heeft, krijgt een bericht.

Sinds april 2017 ligt de Minardschouwburg in de ‘Lage Emissie Zone’, niet toegankelijk voor ‘hogere emissie’-wagens. Meer info op www.lez2020.gent.

De Minard betuigt haar steun aan de artiesten, gezelschappen en verenigingen die het slachtoffer werden van onverwachte besparingen op de Vlaamse cultuurmiddelen.

Dit voorjaar zijn in Minard zowat 100 voorstellingen te zien. De Minard-equipe wenst je alvast veel kijkgenot!