Publieksingang

Romain Deconinckplein
(GPS Walpoortstraat 15)
9000 Gent

Schrijf in voor nieuwsbrief of
volg ons op facebook.

Vergunning aanvragen om te leveren

Podiumgezelschappen, bands, artiesten, leveranciers en onderhoudsfirma’s,… die genoodzaakt zijn om met een wagen, camionette of vrachtwagen materiaal in de Minard af te leveren moeten sinds het mobiliteitsplan over een vergunning beschikken aangezien de Minardschouwburg zich in een voetgangersgebied bevindt. Hier kom je daarover meer te weten.

leveringen ivm evenementen in de schouwburg (gezelschappen, bands, artiesten, cateraars,…)

Gelieve vooraf de nummerplaten van de betreffende wagens door te sturen naar mobiliteit@minard.be met korte opgave van de reden met opgave van de tijdsduur (bv. leveren decor op maandag, laden piano op donderdag,…). In dat geval wordt de vergunning aangevraagd door de Minard, voor de periode zoals gewenst. Sowieso geldt de vergunning steeds voor de aangevraagde dag (of meerdere aangevraagde dagen) van 0 uur tot 24 uur.

De Minard kan maar een beperkt aantal vergunningen per dag aanvragen. Gelieve de leveringen in de mate van het mogelijke dus te clusteren. De vergunning laat toe het voetgangersgebied binnen te rijden, het materiaal te leveren, maar niet om te parkeren. De gewone parkeerregeling blijft geldig.

regelmatige leveranciers en onderhoudsfirma’s

Deze kunnen de Minard beleveren, mits men beschikt over een dag- of jaarvergunning. Voor de leveranciers kan dit enkel tot 11 uur ’s ochtends, en na 18 uur. Voor de onderhoudsfirma’s kan dit op elk uur van de dag. Belangrijk: je zorgt zelf voor de vergunning. Over de vergunningsregeling kom je hier meer te weten. En ook hier geldt de regel: uitladen – inladen kan, maar niet parkeren.

éénmalige leveranciers, aannemers en onderhoudsfirma’s

Neem contact op met mobiliteit@minard.be met opgave van telefoonnummer en de belangrijke informatie, en we zoeken voor jullie de makkelijkste regeling.