Laden Evenementen

Speellijst

Dinsdag 7 juni 2022
20u00
Prijs: Gratis mits inschrijving
  • Dit event is voorbij.

BOEKVOORSTELLING JEAN PAUL VAN BENDEGEM

Geraas en geruis - Een pleidooi voor imperfectie

J E A N   P A U L   V A N   B E N D E G E M ,

B O E K H A N D E L   W A L R Y

&   U I T G E V E R I J   H O U T E K I E T

nodigen u van harte uit op de lancering van

 

G E R A A S   E N   G E R U I S

een pleidooi voor imperfectie

 

O V E R    H E T   B O E K

 

Geraas en geruis – een pleidooi voor imperfectie

Jean Paul Van Bendegem

€ 24,99

We willen het graag perfect hebben, maar dat lijkt nooit te lukken. Altijd mankeert er iets. Altijd net niet. Altijd? Werkelijk? Dat is de stelling van dit boek: inderdaad altijd, werkelijk! Het geraas verwijst naar ons zo gebrekkig spreken over de wereld, het geruis naar de voortdurende verstoorde wereld zelf.

 

 

O P   H E T   P R O G R A M M A

 

  • Vé Bobelyn heet u welkom namens Uitgeverij Houtekiet

 

  • Lezing-performance door de auteur

 

  • Daan Vandewalle zorgt voor de gepaste muziek

 

O V E R    D E   A U T E U R

 

Jean Paul Van Bendegem (1953) is emeritus professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Voorheen was hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is auteur van meerdere boeken, waaronder De vrolijke atheïst (2012), Elke drie seconden (2014) en Verdwaalde stad (2017).

 

De toegang is gratis maar we horen graag vooraf of u komt.

Mail of bel naar Boekhandel Walry

boekhandel@walry.be of 09 222 91 67.

 

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag een gesigneerd exemplaar, dan kan u telefonisch (09 222 91 67) of via mail (boekhandel@walry.be) doorgeven welk boek u wenst te bestellen en voor wie u het graag gesigneerd wil hebben.

 

Organisatie: Boekhandel Walry
Evenement Categorie: